Tjänster

 • Byggnadsarbeten
  • nybyggen, påbyggnad, ombyggnad
  • fasadrenovering, renovering, sanering
  • inredning
  • bryggor, terasser
  • köksrenovering
 • Målning, utvändigt, fasad, tak, invändigt, väggar, tapetsering
 • Våtutrymmen, plattsättning, badrumsrenovering
 • Murning, husgrunder, skorstenar, puts
 • VVS, avlopp, vatten
 • Vi konstruerar och bygger även finsk bastu och handlar el-arbeten